Newsletter

Imię Twój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Ecolab sp rozwiń.Kto jest odpowiedzialny za wybór?

UŻYTKOWNIK

Za stan sanitarny placówki zdrowia odpowiada kierownik danej jednostki. Wybór właściwych metod dezynfekcji i preparatów spoczywa na użytkowniku, na którym ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i wyboru najlepszego rozwiązania czyli stosowania najlepszych metod. Wybór ten powinien uwzględniać stan wiedzy i regulacje prawne. Odpowiedzialność za stosowanie niewłaściwych procedur higienicznych, w tym niewłaściwych preparatów może być czynnikiem obciążającym dla użytkownika.

W sferze odpowiedzialności (...) za szkody wyrządzane przez funkcjonariuszy służby zdrowia, nieuzasadnione jest przerzucanie ujemnych skutków niestosowania najlepszych metod i środków medycznych na pokrzywdzoną jednostkę, w wyniku obniżenia w drodze zarządzeń natury administracyjnej standardów staranności i poziomu stosowania środków medycznych

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego II CR 358/85; OSPi-KA 1984/9 poz. 187

Jeżeli w sprawie ustalono, że stan sanitarny szpitala był wyjątkowo zły i że mógł doprowadzić do infekcji, a zakażenie rzeczywiście nastąpiło, prawdopodobieństwo związku przyczynowego między złym stanem sanitarnym a zainfekowanym organizmem jest tak duże, że powód spełnił swój obowiązek wynikający z art. 6 KC – udowodnienia faktów na które się powołuje

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego II CR 415/74

PRODUCENT

Producent ponosi odpowiedzialność za jakość wyboru (zgodność z założonymi parametrami jakościowymi, powtarzalność produkcji itp.). W przypadku wyrobów medycznych odpowiedni poziom jakościowy gwarantuje znak CE. (Uwaga znak CE gwarantuje jakość wyrobu a nie skuteczność działania!).

Producent ponosi również odpowiedzialność za informacje zawarte na etykiecie w zakresie bezpieczeństwa produktu i skuteczności mikrobójczej. To użytkownik, wybierając produkt, powinien upewnić się według jakich norm (europejskich, lokalnych) producent przeprowadził badanie skuteczności mikrobójczej produktu i czy badanie te są przydatne dla konkretnego zastosowania, do którego użytkownik zamierza użyć produkt.