Newsletter

Imię Twój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Ecolab sp rozwiń.Fazy testowania produktów

BADANIE SKUTECZNOŚCI PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH WYKONYWANE SĄ WG OKREŚLONEJ PROCEDURY PODZIELONEJ
NA 3 FAZY: 

Faza 1: podstawowe badania metodą zawiesinową, bez obciążenia. Dotyczy podstawowego działania produktu bez wyznaczania parametrów i odnoszenia się do praktyki! Normy fazy 1 (EN 1040, EN 1275, EN 14347) stosuje się do oceny parametrów będących w fazie opracowywania, a które następnie po dalszych testach będą mogły być stosowane w obszarze spożywczym, przemysłowym, domowym, instytucjonalnym, medycznym lub weterynaryjnym. 

Faza 2 etap 1: test zawiesinowy w warunkach laboratoryjnych zbliżonych do praktycznego użycia (zanieczyszczenie, twarda woda, czas działania, tempera-tura). 
Faza 2 etap 2: test nośnikowy w warunkach odpowiadających ich praktycznemu użyciu: zanieczyszczenie, twarda woda, symulacja warunków praktycznych (zanurzenie lub pokrycie), czas działania, temperatura. Normy fazy 2.2 w sposób najwierniejszy oddają sposób użycia preparatów. 

Faza 3: badania w warunkach praktycznych – do tej pory brak standaryzacji. Produkt, którego wynik badania jest pozytywny określa się jako bakteriobójczy (EN 1040), grzybobójczy (EN 1275) według norm tej fazy wyłącznie w warunkach badania. wg Stanowiska Komitetu Technicznego nr 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki w sprawie zakresu stosowania norm EN 1040 i EN 1275 ZOS/5313 – 293/2006 z dn. 06.07.2006 r. Na podstawie tej metody badania nie można uznać, że produkt jest chemicznym środkiem dezynfekcyjnym lub antyseptycznym przeznaczonym do określonego za-stosowania (...) Brak jest danych wskazujących, że szczepy używane w tej normie są chorobotwórcze."Wg PKN, PN – EN 1040 Podstawowe działanie bakteriobójcze, s. 4, wg PKN, PN – EN 1275 Podstawowe działanie grzybobójcze, s. 4 (te same reguły dotyczą wyniku uzyskanego wg metody EN 14347) „Metody te służą przede wszystkim do ba-dań wstępnych, określenia potencjalnych właściwości bójczych preparatu, oceny wpływu substancji nieorganicznych i organicznych na badany preparat. Uzyskane wartości stężenia i czasu działania bakteriobójczego, grzybobójczego, sporobójczego nie mogą być zalecane do stosowania w warunkach praktycznych. Aseptyka, Nr 3/2003, str. 4 (B. Tadeusiak)"(...) Drobnoustroje nanosi się na określoną powierzchnię, czyli nośnik, suszy, następ-nie poddaje działaniu badanego preparatu dezynfekcyjnego. (...) Otrzymane wartości stężenia, przy którym preparat działa  bójczo, mogą być kilkanaście lub kilkadziesiąt razy wyższe niż wyznaczone metodami zawiesinowymi. Aseptyka, Nr 3/2003, str. 4 (B. Tadeusiak)