Newsletter

Imię Twój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Ecolab sp rozwiń.Wykaz istniejących norm

Obszar Zastosowanie Faza
Etap
Zakres działania mikrobójczego
bakterie grzyby prątki i prątki gruźlicy wirusy spory
Weterynaria, przemysły, obszar medyczny Badania wstępne na etapie ustalania składu. Służą selekcji składników i projektowaniu składów preparatów. Nie służą do wyznaczania parametrów 1 PL-EN
1040
PN-EN
1275
    PN-EN
14347
Obszar medyczny Dezynfekcja powierzchni 2.1 metoda zawiesinowa     PL-EN
14348
PN-EN
14476
 
2.2 metoda
nośnikowa
         
Obszar medyczny Dezynfakcja narzędzi 2.1 metoda zawiesinowa PL-EN
13727
PL-EN
13624
PL-EN
14348
PL-EN
14476
 
2.2 metoda
nośnikowa
EN 14561 EN 14562 EN 14563    

Normy opracowane przez WG2 (weterynaria), WG3 (przemysł spożywczy) nie dotyczą obszaru medycznego. Nie powinne być stosowane w obszarze medycznym.
Faza 1 - normy EN 1040, EN 1725, EN 14374 nie pozwalają na uznanie, że dany preparat jest środkiem dezynfekcyjnym lub antyseptycznym przeznaczonym do określonego obszaru zastosowania. Służą jedynie do wstepnej "selekcji preparatów". Nie wyznaczają parametrów (stęzeń).
Faza 2.1 - nie uwzglednia warunków praktycznych. Określa potencjalne właściwości bójcze preparatu.
Faza 2.2 - normy tej fazy powinne być stosowane, jako najlepiej odzwierciedlające warunki praktyczne.