Newsletter

Imię Twój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Ecolab sp rozwiń.Jak właściwie wybrać preparat dezynfekcyjny?

GDY ISTNIEJĄ NORMY EUROPEJSKIE 

W przypadku istnienia Norm Europejskich powinno się stosować preparat przetestowany wg Norm Europejskich dotyczących obszaru medycznego (opracowanych przez Grupę Roboczą WG 1) wg Fazy 2 (najlepiej etap 2.2).

GDY BRAK NORM EUROPEJSKICH 

W razie braku Norm Europejskich korzy-stanie z różnych metod badania i norm pochodzących z różnych krajów prowadzi do całkowitej nieporównywalności podawanych przez producentów parametrów działania. W razie trudności w porównywaniu preparatów ze względu na odmienne metody testowe powszechną praktyką w Europie stało się stosowanie lokalnych (krajowych) uznanych ośrodków np. w Niemczech – VAD, DGHM, RKI. W Polsce logicznym rozwiązaniem jest posiłkowanie metodami uznanego, krajowego ośrodka – PZH. To samo stężenie preparatu dezynfekcyjnego, badanego dwiema różnymi metoda-mi może dać wyniki różniące się o kilkaset procent, co w konsekwencji prowadzi do całkowitej nieporównywalności preparatów.

PAMIĘTAJ!

Posiadanie znaku CE nie jest gwarancją skuteczności preparatu.  Za wybór preparatów odpowiada UŻYTKOWNIK!  Znajomość norm, metodyk badawczych opiniowania skuteczności preparatów umożliwia dokonanie właściwego i w pełni świadomego wyboru.  Istnieją normy dla różnych obszarów zastosowań (weterynaryjnego, spożywcze-go, medycznego). W obszarze medycznym powinny być stosowane wyłącznie normy dotyczące tego obszaru.  Normy wstępne fazy 1 (wspólne dla różnych obszarów) nie przesądzają o możliwości stosowania preparatów w obszarze medycznym.  Jedynie normy fazy 2 (najlepiej etap 2.2)., są zbliżone do praktycznych warunków i najlepiej określają skuteczność.  Stosowanie najlepszych rozwiązań (najbardziej skutecznych) jest obowiązkiem.  W przypadku braku Norm Europejskich najrozsądniejszym rozwiązaniem jest stosowanie metodyk badawczych uznanych krajowych ośrodków i instytucji.