Newsletter

Imię Twój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Ecolab sp rozwiń.Ekspozycja zawodowa

Proces dekontaminacji wyrobów medycznych wielokrotnego użycia stanowi w opiece zdrowotnej podstawy prewencji i jest ogromnym wyzwaniem obarczonym znacznym ryzykiem dla personelu zajmującego się reprocesowaniem narzędzi i sprzętu używanego w ochronie zdrowia.

Stanowi ona podstawy bezpieczeństwa personelu medycznego jak również operowanych pacjentów i jest obok higieny rąk jednym z najważniejszych środków zapobiegawczych w walce z zakażeniami wewnątrzszpitalnymi.

Z myślą o bezpieczeństwie Państwa i pacjentów wprowadzamy "Akcję Bezpieczne Narzędzia".

Mamy nadzieję, że spotka się ona z Państwa aprobatą i pomoże chronić, to co jest najważniejsze, czyli zdrowie swoje i innych.

Get Adobe Flash player

This page requires Flash Player version 10.3.0 or higher.